24/7  bereikbaar!

info@aezsupport.nl

0624100096

OPEN SOLLICITATIE

24/7 bereikbaar! Bel 06-24 10 00 96

Aangesloten bij SFU

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU): een begrip in de uitzendbranche. De stichting is per 1 januari 2007 in het leven geroepen. Het sociaal fonds voor de uitzendbranche (SFU) wordt gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-Cao en de NBBU-Cao.

sfu stichting branche uitzendbureau

Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de Cao voor Uitzendkrachten.

Voor deze projecten zijn twee stichtingen opgezet:

DOORZAAM, de stichting die zicht inzet voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.
SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de Cao voor Uitzendkrachten.

Wat biedt DOORZAAM u?

Stichting DOORZAAM (gebouwd op STAF & STOOF) heeft als doelstelling om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren door middel van een integrale aanpak! Uitzendkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal, met plezier en vaardig hun werk doen en als zij naast het werk leren en zichzelf ontwikkelen zodat ze door kunnen stromen naar ander werk.

DOORZAAM krijgt van de SFU financiële middelen om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Wat biedt SNCU u?

Er zijn helaas nog steeds werkgevers die zich niet houden aan de Cao´s voor Uitzendkrachten. De Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) pakt deze problemen aan. Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan en verbetert de stichting het imago van de uitzendbranche.

SNCU geeft voorlichting over de voorschriften vanuit de Cao aan werknemers en werkgevers. Daarnaast waakt SNCU over de naleving van deze voorschriften. Kent u werkgevers die niet handelen volgens de voorschriften uit de Cao voor Uitzendkrachten? Meld dit dan bij het landelijke meldpunt www.meldenhelpt.nl. De SNCU mag boetes en herstelbetalingen opleggen aan bedrijven die de Cao overtreden.

 

ABU gecertificeerd

Het ABU-keurmerk geeft opdrachtgevers én uitzend- en payrollkrachten de zekerheid van een betrouwbare organisatie.

www.abu.nl

SNA keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

www.normeringarbeid.nl