Missie en visie

Onze missie is om enerzijds onze partners optimaal te ondersteunen en continuïteit te bieden en anderzijds mensen op basis van hun talent aan het werk te helpen en daarbij mensen te laten groeien in hun professionele ontwikkeling. Het verdienen van je inkomen geeft je namelijk naast zekerheid ook identiteit, eigenwaarde en voldoening. Wij leveren graag een bijdrage om dit te realiseren. 

Ons personeelsbestand bestaat uit mensen van diverse culturele achtergronden. We streven ernaar om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Wij geloven in samenwerken en elkaar in de kracht zetten om te komen tot goede resultaten. Voor het contact met onze partners kiezen wij voor een persoonlijke benadering.

De selectie van ons personeel geschiedt zorgvuldig, waarbij kwaliteit en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Ons personeel kennen wij goed en bereiden wij goed voor op wat ze in het werkveld kunnen verwachten. We zijn daarom slagvaardig bij het matchen van vraag en aanbod.